SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OPTIMA

Harmonogram szkoleń – Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy


Witamy w nowym roku szkolnym!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
organizowanych przez Partnera Projektu od września 2017

Partner Wiodący: Powiat Oleśnicki
Partner Projektu : OPTIMA s.c.

Projekt nr RPDS.10.02.02-02-0006/16 pn. Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy

 


 

Zaplanowane formy wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek:

Zaplanowane formy wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek:

  1. Szkolenia dotyczące wspierania kreatywności i innowacyjności uczniów i uczennic

Gr. III – TERMINY: 26.10.17 r. / 09.11.17 r. / 30.11.17 r., g. 15.45-20.30

Gr. IV – TERMINY: 27.11, ; 04.12.; 11.12,GODZ. 14.45
GR. V – 26 czerwca 2018, g. 9.00-16.30, I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, prowadzi Małgorzata Mikołajczyk, 27 czerwca 2018, g. 9.00-16.30 II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, prowadzi Michał Śliwiński, uczestniczy 8 osób.

MIEJSCE: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56

PROWADZĄCA: Pani Alina Oczowińska, uczestniczy 8 osób

  1. Szkolenia z zakresu wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym

Gr. II – 06.10.17 6.10.17 r. 09.11.17 r. 30.11.17 r.

TERMINY – w trakcie ustalania

MIEJSCE: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56

REALIZUJE FIRMA ADAMETRONICS, uczestniczy 12 osób

Gr. III
TERMINY – 15, 22, 29.11.2017, 7.12.2017 r. czwarte spotkanie w trakcie ustalania,g. 15.10-20.00

MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4

REALIZUJE FIRMA ADAMETRONICS, uczestniczy 12 osób

GR. IV
TERMINY –7, 9, 22.05.2018, 5.06.2018, godz. 15.10-20.00
MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4
REALIZUJE FIRMA ADAMETRONICS, uczestniczy 12 osób

GR. V
TERMINY – 13.03.2018, 23.04.2018, 16, 17.05.2018, godz. 15.10-20.00
MIEJSCE: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56
REALIZUJE FIRMA ADAMETRONICS, uczestniczy 12 osób

  1. szkolenia dotyczące wykorzystania platformy e-learningowej w procesie dydaktycznym

GR. IV
TERMINY – 12, 22.03. 2018, g. 15.00-19.30
MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4
PROWADZACY: Pan Łukasz Pośpiech, uczestniczy 12 osób

GR. V:
4.09.2018, I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, g.15.00-20.00
18.09.2018, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, g.15.00-20.00
PROWADZĄCY: Pan Łukasz Pośpiech, uczestniczy 12 osób

 

Zaplanowane formy wsparcia dla uczniów i uczennic:

  1. koło olimpijczyka z fizyki

TERMINY – 23.09.2017, 28.10.2017, 25.11.2017, 16.12.2017 godz. 10.00-13.00,  

MIEJSCE: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56

PROWADZĄCY: dr Zygmunt Mazur, uczestniczy 8 osób

  1. koło olimpijczyka z chemii

TERMINY – 30.09.2017, 21.10.2017, 25.11.2017, 16.12.2017 8:00-11:00;

MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4

PROWADZĄCY: dr Rafał Janicki, uczestniczy 8 osób

  1. koło olimpijczyka z matematyki, pozostałe terminy w trakcie ustalania

TERMINY – 16.09.2017, 7.10.2017; godz. 10.00-13.00

MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4

PROWADZĄCY: dr Paweł Sztonyk, uczestniczy 8 osób

  1. koło olimpijczyka z biologii

TERMINY – 16.09.2017, 14.10.2017, 04.11.2017, 16.12.2017 godz. 11.00-14.00 (4h); 30.09.2017, 28.10.2017, 18.11.2017, 02.12.2017 godz. 11.00-15.00 (5h)

MIEJSCE: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56

PROWADZĄCY: dr Agata Piecuch, mgr Emil Paluch, uczestniczy 8 osób

  1. zajęcia pozaszkolne na wyższej uczelni:

matematyka – 18.09.2017, g. 9.00-14.45, uczestniczą 32 osoby; 26.09.2017,  9.00-14.45, uczestniczy 48 osób, 28.09.2017, g. 9.00-14.30 uczestniczą 32osoby; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyki, Wrocław, Pl. Grunwaldzki 2/4; prowadzący: mgr M. Mikołajczyk, dr Tomasz Elsner, dr Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. Grzegorz Karch, mgr Stefania Gazda, mgr Jakub Nowak, mgr Katarzyna Siejek

chemia: 6, 7, 8 września 2017, g. 9.30- 15.15, uczestniczą 24 osoby; 11, 12, 13 września 2017, uczestniczą 24 osoby, uczestniczą 24 osoby, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Norwida 4/6, 50-373 Wrocław;

fizyka: 19 września 2017, g. 9.00- 14.45, uczestniczą 32 osoby, Wydział Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław, prowadzacy: dr B.  Strzelczyk, mgr A. Rokosa, dr R. Wasielewski, dr M. Kuchowicz

biologia: 7 grudnia, 13 grudnia 2017, 8 stycznia 2018, godz., Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Pl. Grunwaldzki, prowadzący: Justyna Rybak, Agnieszka Trusz – Zdybek, Marta Pogorzelec, Andrzej Iwańczuk, Mirela Wolf, Waldemar Adamiak, uczestniczy 6 grup;

  1. konwersacje z native speakerem

TERMINY: 8, 16, 22, 29.09.2017;  6, 13, 20, 27.10.2017;  3, 10, 17, 24.11.2017, 1, 8, 15.12.2017

MIEJSCE: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, g. 8.00 – 10.45, 3 grupy, uczestniczy: gr.1 –12 os., gr.2 – 14os., gr. 3 – 16os.;

PROWADZĄCY: MATTHEW CROFTON, EVA KOWALCZYK

MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, g. 11.25 – 15.00, 4 grupy, uczestniczy: gr. 1 – 12 os., gr.2 – 15 os., gr. 3 – 11 os., gr. 4 – 12 os.