SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OPTIMA

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI

OD LAT 4

Język angielski dla dzieci

Uczenie angielskiego dzieci zawsze było naszą pasją. Mając ponad 25-letnie doświadczenie wypracowaliśmy formy pracy, które dają bardzo szybkie efekty. Nasi doskonali lektorzy po prostu lubią dzieci i potrafią zaproponować aktywności inspirujące je do pracy.


OptimaMini

Angielski dla czterolatków w malutkich grupkach z wykorzystaniem naturalnych form nauki języka. Poznawanie angielskich słówek w trakcie zabawy i gier przynosi wiele satysfakcji naszym najmłodszym słuchaczom. Wprawni lektorzy ćwiczą z dziećmi prawidłową artykulację, a zdobyte w ten sposób umiejętności będą dobrymi podwalinami do dalszej nauki w starszym wieku.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut.

OptimaKids

Zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych na różnych poziomach zaawansowania. Nauka w oparciu o nowoczesne metody rozwijające sprawności komunikacyjne, z wykorzystaniem dialogów i inscenizacji. Doskonalenie fonetyki w toku ćwiczeń i zabaw. Grupy 6-8 osób.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut.

OptimaYoung

Zajęcia dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej na różnych poziomach zaawansowania.
Kształcenie sprawności językowych w oparciu o metodę komunikatywną. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych podręczników oraz materiałów oryginalnych. Regularne weryfikowanie postępów i indywidualne wsparcie dla uczniów wykazujących trudności. Grupy 6-8 osób.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

OptimaTeen

Zajęcia dla nastolatków prowadzone w dynamiczny, dostosowany do  temperamentu  młodych  ludzi,  sposób. Zakres  tematyczny  zajęć obejmuje kwestie związane z życiem codziennym, mediami i multimediami, sportem, podróżami. W toku konwersacji uczestnicy doskonalą sprawności komunikacyjne i poszerzają zasób leksykalny. Grupy 6-8 osób.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Język angielski dla dzieci

Zajęcia artystyczno-językowe: język angielski z plastyką

Dla uczniów  1 i 2 klasy szkoły podstawowej. Uczestnicy realizują projekty plastyczne powiązane tematycznie z zakresem danej lekcji. Pobudzenie artystycznej wrażliwości dziecka stymuluje zapamiętywanie treści językowych. Zakres leksykalny dostosowany do możliwości dzieci wczesnoszkolnych. Na zajęciach skupiamy się na słownictwie, które jest potrzebne dzieciom w tym wieku.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia artystyczno-językowe: język angielski z plastyką i muzyką

Dla uczniów  3 i 4 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia językowe są rozwijane poprzez realizację projektów plastycznych  oraz pracę nad różnymi utworami muzycznymi w j. angielskim, skupiając się głównie na słownictwie i prostej komunikacji. Oprócz zajęć muzycznych wprowadzone są elementy dramy z działaniami aktorskimi.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia artystyczno-językowe:  język angielski z  muzyką
Dla uczniów 5 i 6 klasy szkoły podstawowej
Dzieci pracują nad piosenkami w środowisku języka angielskiego. Na zajęciach skupiamy się na słownictwie, wymowie i sposobie wypowiedzi. W przypadku problemów gramatycznych wyjaśniamy zasady potrzebne do danej wypowiedzi.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

 

OPTIMA – UCZYMY Z PRZYJEMNOŚCIĄ!