SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OPTIMA

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI

OD LAT 4

Język angielski dla dzieci

Język angielski dla dzieci zawsze był naszą pasją. Mając ponad 25 letnie doświadczenie wypracowaliśmy formy pracy, które dają bardzo szybkie efekty. Nasi doskonali lektorzy po prostu lubią dzieci i potrafią zaproponować aktywności inspirujące je do pracy.


OptimaMini

Zajęcia dla czterolatków w malutkich grupkach z wykorzystaniem naturalnych form nauki języka. Poznawanie angielskich słówek w trakcie zabawy i gier przynosi wiele satysfakcji naszym najmłodszym słuchaczom. Wprawni lektorzy ćwiczą z dziećmi prawidłową artykulację, a zdobyte w ten sposób umiejętności będą dobrymi podwalinami do dalszej nauki w starszym wieku.

Cena 750zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut.

OptimaKids

Zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych na różnych poziomach zaawansowania. Nauka w oparciu o nowoczesne metody rozwijające sprawności komunikacyjne, z wykorzystaniem dialogów i inscenizacji. Doskonalenie fonetyki w toku ćwiczeń i zabaw. Grupy 6-8 osób.

Cena 950zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut.

OptimaYoung

Zajęcia dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej na różnych poziomach zaawansowania.
Kształcenie sprawności językowych w oparciu o metodę komunikatywną. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych podręczników oraz materiałów oryginalnych. Regularne weryfikowanie postępów i indywidualne wsparcie dla uczniów wykazujących trudności. Grupy 6-8 osób.

Cena 1150zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

OptimaTeen

Zajęcia dla gimnazjalistów prowadzone w dynamiczny, dostosowany do  temperamentu  młodych  ludzi  sposób. Zakres  tematyczny  zajęć obejmuje kwestie związane z życiem codziennym, mediami i multimediami, sportem, podróżami. W toku konwersacji uczestnicy doskonalą sprawności komunikacyjne i poszerzają zasób leksykalny. Grupy 6-8 osób.

Cena 1350zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Język angielski dla dzieci

Zajęcia artystyczno-językowe: język angielski z plastyką

Dla uczniów  1 i 2 klasy szkoły podstawowej. Uczestnicy realizują projekty plastyczne powiązane tematycznie z zakresem danej lekcji. Pobudzenie artystycznej wrażliwości dziecka stymuluje zapamiętywanie treści językowych. Zakres leksykalny dostosowany do możliwości dzieci wczesnoszkolnych. Na zajęciach skupiamy się na słownictwie, które jest potrzebne dzieciom w tym wieku.

PROMOCJA! Cena 750 zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia artystyczno-językowe: język angielski z plastyką i muzyką

Dla uczniów  3 i 4 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia językowe są rozwijane poprzez realizację projektów plastycznych  oraz pracę nad różnymi utworami muzycznymi w j. angielskim, skupiając się głównie na słownictwie i prostej komunikacji. Oprócz zajęć muzycznych wprowadzone są elementy dramy z działaniami aktorskimi.

PROMOCJA! Cena 750 zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia artystyczno-językowe:  język angielski z  muzyką
Dla uczniów 5 i 6 klasy szkoły podstawowej
Dzieci pracują nad piosenkami w środowisku języka angielskiego. Na zajęciach skupiamy się na słownictwie, wymowie i sposobie wypowiedzi. W przypadku problemów gramatycznych wyjaśniamy zasady potrzebne do danej wypowiedzi.

PROMOCJA! Cena 750 zł/rok. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

 

OPTIMA – UCZYMY Z PRZYJEMNOŚCIĄ!