SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OPTIMA

Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów

„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”
RPLD.11.01.02-10-A007/16-00

10-10-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 10.10.2016

 

 •  ZAMAWIAJĄCY: OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)
 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego,
 3. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 4. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 •  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w ramach projektu Nowoczesna edukacji w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe-_pomoce_ppp

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_ppp

formularz-ofertowy-wyposazenie-pracowni-przyrodniczej_ppp

oswiadczenie_ppp

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Według zastosowanego kryterium jako najkorzystniejszą oceniono ofertę firmy Educarium Sp. z o.o., Bydgoszcz, na kwotę 69.267,45.
Wykonawca odstąpił od podpisanej umowy w dniu 17.11.2016 r.

27.10.2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 27.10.2016

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_trenerzy_ptik

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_ptik

zalacznik-nr-2-oswiadczenie_ptik

zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osob_ptik

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta – Pana Łukasza Pośpiecha o wartości 21.600,00

09-11-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 09.11.2016

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_trenerzy_wk9

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_wk9

zalacznik-nr-2-oswiadczenie_wk9

zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osob_wk9

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum Izabela Bojarska Kokot, Paulina Małolepsza, 100%, wpłynęło 16.11.2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 22.11.2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w ramach projektu Nowoczesna edukacji w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_ppp2

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_ppp2

formularz-ofertowy_ppp2

oswiadczenie_ppp2

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., Nysa, Oferta wpłynęła 29.11.2016, 79.072,01 zł

29.11.2016 r.

ANULOWANO 5.12.2016 – ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 29.11.2016

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii w ramach projektu Nowoczesna edukacji w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce artykuły szkolne, 37524100-8  gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_pomoce_k_patnow

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_pomoce_k_patnow

formularz-ofertowy_kp

oswiadczenie_kp

Z powodu błędu formalnego w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zapytanie anulowano w dniu 5.12.2016 r

Ponownie zapraszamy do zapytania ofertowego.


05.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn.5.12.2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii w ramach projektu Nowoczesna edukacji w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe2

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_pomoce_k_patnow2

formularz-ofertowy_k_patnow2

oswiadczenie2

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Księgarnia Suplement, Opole, ul. Kośnego 18, 13.12.2016, 60.689,99

01-02-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 01.02.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie ofertowe_trenerzy

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pani Beata Herian – cz. I 2880, cz.III 5760, oferty wpłynęły 9.02.2017, godz. 11.00
Pan Zenon Kołodziej – cz. II 5760,00, oferta wpłynęła 9.02.2017, godz. 10.00

07-02-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 07.02.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z Gminy Pątnów z zakresu prowadzenia nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem form badawczych i eskperymentów (dot. nauczycieli ze szkół: Szkoła Podstawowa w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów) w ramach projektu pod nazwą: Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów RPLD.11.01.02-10-A007/16.

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie ofertowe_trenerzy_Np

załącznik nr 1 – formularz ofertowy_Np

załącznik nr 2 – oświadczenie_Np

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób_Np

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pan dr hab. prof. UO Dariusz Man

03-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 03.03.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkołach Gminy Pątnów (Szkoła Podstawowa w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów) w ramach projektu pod nazwą: Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów RPLD.11.01.02-10-A007/16.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_trenerzyII

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenieII

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta Pana Adama Skwiry. Łączna wartość oferty – 7.200,00

26.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 26.05.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: organizacja siedmiodniowego obozu językowego z zajęciami prowadzonymi przez native speakerów języka angielskiego w terminie 9.07.2017-16.07.2017 ramach projektu Nowoczesna edukacji w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 80.58.00.00-3 – Oferowanie kursów językowych, 55243000-5 Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Oświadczenie

załącznik nr 3

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta firmy Almatur Opole Sp. z o.o., 09.06.2017, Wartość oferty – 49.292,00 zł

06-11-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 06.11.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkołach Gminy Pątnów (Szkoła Podstawowa w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów) w ramach projektu pod nazwą: Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów RPLD.11.01.02-10-A007/16.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_gr.zaaw.

załącznik nr 1 – formularz ofertowyGZ

załącznik nr 2 – oświadczenieGZ

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbGZ

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta Business Masters Jadwiga Drzewosz:
C – 100 x 80% = 80
JP – 5pkt. za kryteria formalne
20 pkt. za zawartość tematyczną, razem 25 pkt. x 20% =5
Łącznie: 80+5=85

Oferta ANTAKYA, Łukasz Pośpiech:
C – 98,66 x 80% = 79
JP – 20pkt. za kryteria formalne
60 pkt. za zawartość tematyczną, razem 80 pkt. x 20% =16
Łącznie: 80+5=95

Zgodnie z powyższym opisem korzystniejsza jest oferta firmy Pana Łukasza Pośpiecha, Antakya.


15-11-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 15.11.2017


I. 
ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe,

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu warsztatów dla uczniów i uczennic służących rozwijaniu kompetencji związanych z kreatywnością, innowacyjnością i umiejętnością pracy grupowej w 6 szkołach objętych projektem (Szkoła Podstawowa w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Pątnowie, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Dzietrznikach, 98-335 Pątnów, Szkoła Podstawowa w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów, Gimnazjum w ZSS w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów) w ramach projektu pod nazwą: Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów RPLD.11.01.02-10-A007/16.
Załączniki:

zapytanie ofertowe_trenerzyIII

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

 


15-02-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 15.02.2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Pątnów.

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu szkolenia dla nauczycieli z Gminy Pątnów z zakresu pedagogiki specjalnej (dot. nauczycieli ze szkół: Zespół Szkół Samorządowych Pątnowie, 98-335 Pątnów, Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym, 98-335 Pątnów) w ramach projektu pod nazwą: Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów RPLD.11.01.02-10-A007/16.

Załącznik:

zapytanie ofertowe_trenerzyII

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

Informacja o wybranym wykonawcy

 Rozstrzygnięty

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jedna ważna oferta, wpłynęła w dniu 19.02.2018, oferent Pani Małgorzata Topolnicka, wartość oferty 1404,00 zł

Wybrano do realizacji zamówienia ofertę Pani Małgorzaty Topolnickiej

 


 

02-03-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 2.03.2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów do pracowni przyrodniczej oraz materiałów dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w ramach projektu Nowoczesna edukacji w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 37524100-8 – gry edukacyjne, 22110000-4 – drukowane książki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe2018

Szczegółowy opis przedmiotu dodatkowe

Formularzofertowy2018

OświadczenieII