OPTIMA – Kursy językowe | Szkolenia | Projekty dofinansowane z UE | Studia podyplomowe | Tłumaczenia tekstów i dokumentów | tłumaczenia rozmów

Orator

Rozwój mowy jest ważnym elementem rozwoju dziecka. Opanowanie umiejętności wymowy i nazywania zjawisk i czynności stanowi most łączący ze światem zewnętrznym. Trudności artykulacyjne zniechęcają dziecko do komunikowania się, czynią mniej śmiałym, a także opóźniają procesy poznawcze. Część dzieci wykazuje również problemy związane w prawidłowym wyrażaniem swoich myśli i potrzeb. Nie umieją one ustrukturyzować wypowiedzi, mają trudności w nazwaniu relacji pomiędzy osobami, rzeczami, stanami, opisaniem konsekwencji czasowych i przestrzennych. A przecież na podstawie tego, jak się wypowiadamy, jesteśmy oceniani. Osoba, prezentująca swoje myśli w sposób klarowny, postrzegana jest jako bardziej rozsądna i wiarygodna od kogoś, kto gubi wątek i nie potrafi dobrać odpowiedniego słownictwa. Podczas warsztatów „orator” w kilkuosobowych grupach poprawiamy drobne niedoskonałości artykulacyjne i ćwiczymy sprawności językowe – w sposób dobrany do potrzeb grupy wiekowej (4-5 lat, 6-7 lat). Zajęcia logorytmiczne wzmacniają koordynację słuchowo motoryczną, a ortofoniczne piosenki staną się ulubioną zabawą każdego uczestnika.