SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OPTIMA

STUDIA PODYPLOMOWE

 

studia podyplomowe dla nauczycieli

                Studia   podyplomowe   adresowane   są   do  absolwentów   szkół   wyższych   posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera.  Szczególnie  bogatą  ofertę  kierujemy  do  nauczycieli  i  wychowawców  placówek szkolnych różnego stopnia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzimy kolejną rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. W ofercie duża ilość kierunków nauczycielskich
(w tym między innymi:  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna, wczesne nauczanie języka obcego)
oraz  z  zakresu  administracji i biznesu.   Kształcenie na większości kierunków nauczycielskich trwa  3 semestry, jednakże ze względu na realizację części studiów w systemie e-learningowym faktyczny czas uzyskania kwalifikacji wynosi 10 miesięcy. Zajęcia stacjonarne odbywają się w wybrane soboty w Opolu, natomiast studenci mają nieograniczony  dostęp  do materiałów szkoleniowych  w dedykowanej im strefie studenta na panelu edukacyjnym uczelni. W procesie uczenia się studenci są wspierani przez doświadczonych e-konsultantów.  Egzaminy  dyplomowe są przeprowadzane w Opolu.   Absolwenci  kursów  kwalifikacyjnych  prowadzonych  w  ośrodkach  doskonalenia  nauczycieli  mają  możliwość  skorzystania  z  uzupełniających  studiów  podyplomowych  (1 semestr).

Uczelnia oferuje również studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

Polecamy również studia licencjackie na kierunkach politologia, dziennikarstwo, amerykanistyka, zarządzanie personelem prowadzone przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Szczególnie polecamy kierunek wczesne nauczanie języka obcego, dla którego słuchaczy przygotowaliśmy specjalną ofertę uzupełniającą w postaci bezpłatnej wstępnej weryfikacji poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego  oraz kursu certyfikatowego (FCE) w obniżonej cenie.

Ofertę Studiów Podyplomowych znajdziecie Państwo w aktualnym informatorze: katalog studiów podyplomowych 2018

Formularz podania: Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 608 39 40 39, 608 495 321

studia podyplomowe

Z A P R A S Z A M Y