SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OPTIMA

STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera
W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzimy kolejną rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Komunikownia, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W ofercie duża ilość kierunków nauczycielskich  (w tym między innymi:  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna, wczesne nauczanie języka obcego) oraz z zakresu administracji i biznesu. Kształcenie trwa 3 semestry, jednakże ze względu na realizację części studiów w systemie e-learningowym faktyczny czas uzyskania kwalifikacji wynosi 10 miesięcy. Zajęcia stacjonarne odbywają się w wybrane soboty w Opolu, natomiast studenci mają nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych w dedykowanej im strefie studenta na panelu edukacyjnym uczelni. Egzaminy dyplomowe są przeprowadzane w Opolu. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli mają możliwość skorzystania z uzupełniających studiów podyplomowych (1 semestr).

Polecamy również studia licencjackie na kierunkach politologia, dziennikarstwo, amerykanistyka, zarządzanie personelem prowadzone przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Szczególnie polecamy kierunek wczesne nauczanie języka obcego, dla którego słuchaczy przygotowaliśmy specjalną ofertę uzupełniającą w postaci bezpłatnej wstępnej weryfikacji poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego  oraz kursu certyfikatowego (FCE) w obniżonej cenie.

Ofertę Studiów Podyplomowych znajdziecie Państwo w aktualnym informatorze: katalog-2017

Formularz podania: Podanie na studia podyplomowe – 2017

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 608 39 40 39

studia podyplomowe

Z A P R A S Z A M  Y