Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego OPTIMA s.c. wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 18/2006/2