AKTYWNE FORMY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH – GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności
Cele:
– minimalizowanie i eliminowanie przejawów agresji u dzieci szkolnych
– poprawienie poziomu ich uspołecznienia
Treści programowe:
1.         Nauka lepszego rozumienia siebie i innych ludzi
2.         Zabawy i gry wspomagające budowanie poczucia własnej wartości i
silnej tożsamości
3.         Nawiązywanie pozytywnych kontaktów
4.         Zauważanie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć.
5.         Rozpoznawanie zachowań agresywnych
6.         Rozpoznawanie przyczyn agresji
7.         Pokojowe rozwiązywanie konfliktów
8.         Opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych
Efekty doskonalenia: wzbogacenie wiedzy uczestników o nowe sposoby eliminowania zachowań patologicznych, wykorzystywanie aktywizujących metod w pracy z uczniem, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE AKTYWNE FORMY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH – GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI :

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • studia podyplomowe z zakresu socjoterapii;
  • studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim nt. psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami;
  • studia podyplomowe terapii pedagogicznej;
  • kurs dla profesjonalistów „Szkoła dla nauczycieli i wychowawców – warsztatyumiejętności wychowawczych wg T. Gordona”.

Zajmuję się diagnozą pedagogiczną w poradni psychologiczno – pedagogicznej; prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich.

  • Jestem pedagogiem szkolnym w liceum ogólnokształcącym.
  • Byłam ekspertem i trenerem w wielu projektach edukacyjnych.
  • Zajmuję się problematyką wychowawczo – profilaktyczną i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

DOSTĘPNE TERMINY i CENY

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 1450,00 do 12 osób, 1650,00 do 20 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

Powrót na stronę główną: www.optima.opole.pl

Formularz wykorzystuje Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są twoje dane.