ĆWICZENIA I ZABAWY INTERAKCYJNE JAKO ŚRODEK DO ELIMINOWANIA AGRESJI WŚRÓD DZIECI

Adresat: nauczyciele różnych specjalności
Cele:
– minimalizowanie i eliminowanie zachowań sygnalizujących agresję, przejawianych przez dzieci szkolne
– wzrost poziomu ich uspołecznienia
Treści programowe:
1.         Uczenie się lepszego rozumienia siebie i innych ludzi
2.         Zabawy i gry wspomagające budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości
3.         Nawiązywanie pozytywnych interakcji
4.         Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć.
5.         Rozpoznawanie zachowań agresywnych
6.         Rozpoznawanie przyczyn agresji
7.         Pokojowe rozwiązywanie konfliktów
8.         Opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych
Efekty doskonalenia: wzbogacenie wiedzy uczestników o nowe sposoby eliminowania zachowań patologicznych, wykorzystywanie aktywizujących metod w pracy z uczniem, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE ĆWICZENIA I ZABAWY INTERAKCYJNE JAKO ŚRODEK DO ELIMINOWANIA AGRESJI WŚRÓD DZIECI:

Pedagog szkolna, logopeda, terapeuta pedagogiczna, pedagog specjalna, ekspert w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wieloletni nauczyciel akademicki i trener doskonalenia zawodowego nauczycieli. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 2100,00 do 8 osób, 2800,00 do 12 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 490 zł/osoba.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

Forma: on-line na żywo lub warsztatowa na żywo w placówce