DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół oraz osoby zainteresowane tematem
Cel: nabycie umiejętności przeprowadzenia diagnozy neurologopedycznej
Program:
Diagnoza nominalna
Diagnoza operacyjna
Składowe diagnozy neurologopedycznej
Aspekty mowy
Sprawności językowe
Zaburzenia mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju
Arkusz diagnostyczny
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA:

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta komunikacji osób z zaburzeniami rozwojowymi, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, neuroterapeuta metody EEGBiofeedback oraz EasyBiofeedback. Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Od 2016r. zarządza placówkami specjalnymi. Neurologopeda w Centrum Medycznym Audika, szkoleniowiec z uprawnieniami trenerskimi, trener biznesu i kompetencji miękkich, trener mentalny Akademii Trenerów Mentalnych online Jakuba B. Bączka. Studentka psychologii o specjalności neuropsychologia. Od 20 lat związana z kształceniem specjalnym i terapią uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, diagnostyką i terapią zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach specjalnych, NZOZ-ach, Centrach Medycznych oraz fundacjach działających na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.  Jest autorką książki „Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja.” (Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2022). Właściciel Ośrodka Neuroterapii Oneuro.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 2100,00 do 8 osób, 2800,00 do 12 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 490 zł/osoba.