Drzewo pomysłów – warsztaty kreatywności

Każdy problem można rozwiązać naśladując sposoby wcześniej znane lub szukając własnego, oryginalnego pomysłu. Oczywiście czasem warto skorzystać ze sprawdzonych recept, ale czasem… warto pójść swoją ścieżką. Obawa przed błędem gasi naturalną dla młodego umysłu odwagę działania po swojemu. Jak wzmocnić  u dziecka otwartość i chęć tworzenia własnych koncepcji? Jak wspomagać je w samodzielności  i innowacyjności? Każdy z nas, rodziców, może to czynić podczas codziennej opieki nad dzieckiem nie podsuwając mu gotowych rozwiązań i zachęcając do stawiania pytań. Można dodatkowo zapewnić dziecku fachowe wsparcie w formie warsztatów kreatywności „Drzewo pomysłów” służących stymulowaniu twórczego myślenia. Tak jak wiele jest rodzajów drzew, tak i wiele jest typów naszych warsztatów. Są one dostosowane do wielu uczestników, ich temperamentu oraz zainteresowań. Łączy je jedno: dobra zabawa przynosząca wymierne efekty rozwojowe!