DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ (SZKOŁA PRZEDSZKOLE) – SPECYFIKA TRUDNOŚCI I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (12H)

Adresaci: nauczyciele żłobków, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane tematem
Cele: jak postępować w przypadku dzieci i uczniów z wadami słuchu, jakie problemy ma takie dziecko i jak przygotować dla niego indywidualny program nauczania.
Program:
Słyszenie – terminologia i klasyfikacja.
Diagnoza medyczna wady słuchu.
Rodzaje zaburzeń słuchu – klasyfikacja BIAP, możliwości postępowania medycznego.
Specyfika zaburzeń słuchu.
Diagnoza behawioralna funkcjonowania słuchowego.
Trudności dziecka z wadą słuchu w przedszkolu/szkole.
Proces terapii ogólnorozwojowej w postepowaniu terapeutycznym/rewalidacyjnym (dot. edukacji przedszkolnej).
Wymagania oraz zasady oceniania względem ucznia z wadą słuchu (dot. edukacji szkolnej).
Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ (SZKOŁA PRZEDSZKOLE):

Oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie.  Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu i koordynator Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tej placówce. Lider wczesnego wspomagania rozwoju dziecka województwa opolskiego. Pracownik Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu Audika w Opolu, gdzie zajmuje się diagnozą i rehabilitacją osób z wadą słuchu.

DOSTĘPNE TERMINY i CENY

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 4200,00 do 8 osób, 5600,00 do 12 osób; dodatkowo dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 880zł/osoba.

Jeśli szukasz profesjonalnego organizatora szkolenia dla nauczycieli lub szkoleniowej rady pedagogicznej

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ – KLIKNIJ TUTAJ
ABY POWRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ – KLIKNIJ TUTAJ