Gotowość szkolna

W ostatnich latach problem gotowości szkolnej poważnie emocjonuje rodziców. Kolejne zmiany organizacyjne w systemie oświaty, niepewność związana z możliwością  odraczania obowiązku szkolnego i związana z tym obecność w jednej klasie lub grupie przedszkolnej dzieci z dwóch roczników, modyfikacje podstawy programowej  sprawiają, że rodzice czują się zagubieni. Zastanawiają  się oni, czy dziecko poradzi sobie z nowymi wymaganiami, jak zostanie ocenione na tle innych dzieci. Mają obawy, czy przygotowanie prowadzone w przedszkolu jest wystarczające, aby dziecko dobrze rozpoczęło kolejny etap edukacyjny.

Warsztaty „będę uczniem” zostały zaplanowane z myślą o dzieciach pięcio i sześcioletnich, które potrzebują wsparcia związanego z przygotowaniem do gotowości szkolnej. Zindywidualizowane zajęcia poprzedzone diagnozą pedagogiczną i określeniem obszarów wymagających poprawy wyrównają istniejące deficyty, a także wzmocnią samoocenę dziecka i zmniejszą ewentualny stres związany z rozpoczęciem nauki w szkole.