Harmonogram szkoleń – Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy


Witamy w nowym roku szkolnym!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
organizowanych przez Partnera Projektu od września 2018

Partner Wiodący: Powiat Oleśnicki
Partner Projektu : OPTIMA s.c.

Projekt nr RPDS.10.02.02-02-0006/16 pn. Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy

 


Szkolenie dotyczące wykorzystania platformy edukacyjnej, prowadzi Pan Łukasz Pośpiech, liczba uczestników i uczestniczek – 14
4 września 2018, g. 15.15 I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, 6 godz. lekcyjnych
11 września 2018, g 15.15 II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, 6 godz. lekcyjnych

Szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym, prowadzi firma Adametronics, liczba uczestników i uczestniczek – 12

01 września 2018, g. 8.30 – 9 godz. lekcyjnych, 9, 11.10. 2018 g. 15.15 – 7 godz. lekcyjnych, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56,

Szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym prowadzi firma Adametronics, liczba uczestników i uczestniczek – 12
03.10, 10.10, 24.10.2018, godz. 15.15, I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, po 8 godz. lekcyjnych