Harmonogramy szkoleń – Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów

„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”
RPLD.11.01.02-10-A007/16-00

 

Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pątnów

Terminy:

 ZSS Pątnów – 30.11.2016 r -15.00-20.00

ZSS Pątnów – piątek, 13 stycznia 2017, g. 15.00-20.00

ZSS Pątnów – 8 lutego – środa 15.00-19.30

ZSS Pątnów – 17 marca – piątek 15.00-20.00

ZSS Pątnów – 28 kwietnia – piątek 15.00-20.00

ZSS Pątnów – 12 maja – piątek 15.00-20.00

ZSS Pątnów – 2 czerwca – piątek 15.00-20.00

 

***********************************************

ZSS Załęcze Małe – 9 grudnia 2017, godz. 15.00-20.00

ZSS Załęcze Małe – 27 stycznia 2017, godz. 9.00-16.05

ZSS Załęcze Małe – 8 marca 2017, godz. 15.00-20.00

ZSS Załęcze Małe – 12 kwietnia 2017, godz. 15.00-20.00

ZSS Załęcze Małe – 19 maja 2017, godz. 15.00-20.00

**********************************************

ZSS Dzietrzniki – 02.12.2016 r.- 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 1 lutego 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 1 marca 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 24 marca 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 29 marca 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 05 kwietnia 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 07 kwietnia 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 5 maja 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki –10 maja 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 17 maja 2017 godz. 15.00-20.00

***********************************************

grupa podstawowa mieszana dla nauczycieli wszystkich projektowych szkół – 23 marca 2017 – 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 23 marca 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 30 marca 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 20 kwietnia 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 27 kwietnia 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 4 maja 2017 godz. 15.00-20.00

ZSS Dzietrzniki – 25 maja 2017 godz. 15.00-20.00

 

W ramach projektu prowadzone jest wsparcie kadry szkół w Gminie Pątnów w zakresie pedagogiki specjalnej.

Szkolenie pt. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej, prowadząca Beata Herian

ZSS Załęcze Małe – 22 lutego 2017, g. 15.00-20.00
ZSS Załęcze Małe – 14 marca 2017, g. 15.00-20.00
ZSS Załęcze Małe – 27 marca 2017, g. 15.00-20.00
ZSS Załęcze Małe – 15 maja 2017, g. 15.00-20.00

Szkolenie pt. Indywidualizacja procesu nauczania, prowadzący Zenon Kołodziej

ZSS Pątnów – 27 lutego 2017, g. 15.00-20.00
ZSS Pątnów – 07 marca 2017, g. 15.00-20.00
ZSS Pątnów – 16 marca 2017, g. 15.00-20.00
ZSS Pątnów – 12 kwietnia 2017, g. 15.00-20.00

Szkolenie pt. Indywidualizacja procesu nauczania, prowadzący Zenon Kołodziej

ZSS Dzietrzniki – 14 marca 2017 godz. 15.00-20.00
ZSS Dzietrzniki – 28 marca 2017 godz. 15.00-20.00
ZSS Dzietrzniki –   4 kwietnia 2017 godz. 15.00-20.00
ZSS Dzietrzniki – 19 kwietnia 2017 godz. 15.00-20.00

W ramach projektu prowadzone jest wsparcie kadry szkół w Gminie Pątnów, w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów.

Prowadzący, dr hab Dariusz Man, jest autorem kilku innowacyjnych programów nauczania w zakresie przyrody, fizyki i ekologii, przeszkolił w minionych latach ponad 100 nauczycieli z południowej Polski. Warsztaty są prowadzone w pracowni przyrodniczej w ZSS w Pątnowie wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne dzięki dofinansowaniu z niniejszego projektu.

Terminy spotkań

10.03.2017  15.00-20.00
31.03.2017  15.00-20.00
07.04.2017  15.00-20.00
21.04.2017  15.00-20.00


Zapraszamy na

warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy grupowej

w ramach projektu. Celem zajęć jest ukształtowanie u uczestników i uczestniczek postawy poznawczej, którą cechuje dociekliwość i dokładność  w wykonywaniu zadania. Podczas warsztatów ćwiczona będzie umiejętność dokonywania selekcji informacji oraz ich krytycznej analizy pod kątem przydatności i wiarygodności, umiejętność właściwego doboru narzędzi i technik do wykonania zadania. Zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach.
Pierwsze grupy prowadzone będą w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym.

Oto harmonogram na najbliższe tygodnie:

14 grudnia 2016 14.30-16.00 grupa IV
17 grudnia  2017   8.00-11.45 grupa III
16 stycznia  2016 12.00-14.15 grupa IV
17 stycznia  2017   8.00-11.45 grupa III
19 stycznia  2017   8.00-11.45 grupa IV
24 stycznia 2017    8.00-11.45 grupa III
26 stycznia 2017    8.00-11.45 grupa IV
28 stycznia 2017    8.00 do 13.15 grupa V
02 lutego 2017     12.00 do 18.00 grupa VI
09 lutego 2017     12.00 do 17.45 grupa VI
11 lutego 2017     8.00 do 13.15 grupa V

17 grudnia 2016   8.00-11.45 grupa I
17 grudnia 2016 12.00-15.45 grupa II
17 stycznia 2017   8.00-11.45 grupa I
19 stycznia 2017   8.00-11.45 grupa II
24 stycznia 2017   8.00-11.45 grupa I
26 stycznia 2017   8.00-11.45 grupa II

 

Warsztaty kreatywności w Dzietrznikach

Szkoła Podstawowa:

23 stycznia 2017 r.   9:00 – 12:45 gr.  VII
25 stycznia 2017 r.   9:00 – 12:45 gr.  VII

Gimnazjum:
27 stycznia 2017 r.   8:00 – 11:45 gr. VIII
27 stycznia 2017 r. 12:00 – 15:45 gr.   IX

 Warsztaty kreatywności w Pątnowie:

17 lutego 2017  14.30 – 18.15 gr. X
18 lutego 2017    9.30 – 12.45 gr. XI
25 lutego 2017  12.00 – 15.45 gr. XI

3 marca 2017  14.30 – 18.15 gr. X
4 marca 2017    9.30 – 12.45 gr. XI
10 marca 2017  14.30 – 18.15 gr. X
18 marca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XII
18 marca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XIII
25 marca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XII

01 kwietnia 2017  9.00 – 12.45 – gr. XII
01 kwietnia 2017  9.00 – 12.45 – gr. XIII
08 kwietnia 2017  9.00 – 12.45 – gr. XIII
08 kwietnia 2017  9.00 – 12.45 – gr. XIV
22 kwietnia 2017  9.00 – 12.45 – gr. XV
29 kwietnia 2017  9.00 – 12.45 – gr. XIV

20 maja 2017  9.00 – 12.45 – gr. XIV
13 maja 2017  9.00 – 12.45 – gr. XV
20 maja 2017  9.00 – 12.45 – gr. XV
27 maja 2017  9.00 – 12.45 – gr. XVI

03 czerwca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XVI
03 czerwca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XVII
17 czerwca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XVI
17 czerwca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XVII
24 czerwca 2017  9.00 – 12.45 – gr. XVII