Indywidualne konsultacje i porady

Dla niektórych dzieci optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z indywidualnego wsparcia terapeuty. Dotyczy to zarówno sytuacji związanych z rozwiązywaniem problemów i trudności, jak i stymulacją rozwoju określonych sprawności i cech. Oferujemy dla dzieci i młodzieży szkolnej:

*indywidualną terapię zaburzeń mowy

*terapię logopedyczną (z równoległymi zajęciami z psychologiem) młodzieży z zaburzoną płynnością mowy

*terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową, dyskalkulią rozwojową

*terapię psychologiczną dzieci przedszkolnych

*zajęcia i konsultacje indywidualne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

*coaching dzieci szczególnie uzdolnionych.