KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA W TEORII I PRAKTYCE

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół oraz osoby zainteresowane tematem
Cele: zapoznanie się z techniką jaką jest KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA
Program:
Mowa a komunikacja
Czynniki warunkujące rozwój mowy
Kompetencje komunikacyjne osób z niewykształconą mową werbalną
Wybór metod AAC
Czynniki warunkujące wybór optymalnej metody AAC dla pacjenta
Zasady tworzenia indywidualnego programu mowy i komunikacji
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta komunikacji osób z zaburzeniami rozwojowymi, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, neuroterapeuta metody EEGBiofeedback oraz EasyBiofeedback. Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Od 2016r. zarządza placówkami specjalnymi. Neurologopeda w Centrum Medycznym Audika, szkoleniowiec z uprawnieniami trenerskimi, trener biznesu i kompetencji miękkich. Trener mentalny Akademii Trenerów Mentalnych online Jakuba B. Bączka. Studentka psychologii o specjalności neuropsychologia. Od 20 lat związana z kształceniem specjalnym i terapią uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, diagnostyką i terapią zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach specjalnych, NZOZ-ach, Centrach Medycznych. A także w fundacjach działających na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.  Jest autorką książki „Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja.” (Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2022). Właściciel Ośrodka Neuroterapii Oneuro.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 2100,00 do 8 osób, 2800,00 do 12 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.