KREATYWNA EDUKACJA W GMINIE PAKOSŁAWICE

Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice to projekt, w ramach którego wspierane były kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów i uczennic dwóch wiejskich szkół – Szkoły Podstawowej w Goszowicach i Szkoły Podstawowej w Prusinowicach. Wsparcie było powiązane z uzyskaniem umiejętności oczekiwanyych przez rynek pracy. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs w naborze RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/19.

Kwota wsparcia ze środków UE to 348 694,36 zł

CELE PROJEKTU KREATYWNA EDUKACJA
W GMINIE PAKOSŁAWICE

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych – angielskiego, czeskiego i j.niemieckiego). Ponadto – nabycie umiejętności uniwersalnych i ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). Równie ważnym celem było złagodzenie problemów uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. We wsparciu uczestniczyli uczniowie i uczennice dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice (SP w Goszowicach i SP w Prusinowicach). W ramach projektu podniesiono również kompetencje kadry w analogicznych do wsparcia uczniów obszarach. Obie szkoły wyposażyliśmy w atrakcyjne sprzęty i pomoce dydaktyczne.

WSPARCIE NAUCZYCIELI

Istotnym elementem projektu było wsparcie kadry dydaktycznej szkół. Dwóm nauczycielkom umożliwiliśmy zdobycie nowych kwalifikacji. Ukończyły one studia podyplomowe – z zakresu chemia w szkole i fizyka w szkole.

Zorganizowaliśmy też niezwykle atrakcyjne warsztaty związane z doskonaleniem umiejętności zawodowych wychowawców klas. Szkoleniowych podjęli ważne kwestie wychowania do wartości oraz zapobiegania uzależnieniom. Co ważne trudna sytuacja pandemii nie przeszkodziła nam w realizacji szkoleń, bowiem ich część miała formułę on-line.

WYJAZDY EDUKACYJNE

Uczestnicy projektu wzięli udział w ciekawych wyjazdach edukacyjnych. Przede wszystkim wybraliśmy instytucje, które oferowały atrakcje adresowane do konkretnej grupy wiekowej. I tak dzieci młodsze odwiedziły Centrum nauki o wodzie Hydropolis oraz Jura Park a dzieci starsze odbyły dwie krajoznawcze wycieczki w Sudety.

Projekt Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice realizowaliśmy w okresie od 10.06.2020 do 31.03.2022.

Projekt realizowany w partnerstwie:
OPTIMA s.c. – Partner Wiodący, Partner – Gmina Pakosławice

Opolskie dla Rodziny
Aby wrócić do ogólnych informacji o pozyskiwaniu dofinansowań przez OPTIMĘ – KLIKNIJ TUTAJ
ABY POWRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ – KLIKNIJ TUTAJ

OPTIMA s.c.