SZKOLENIA OPTIMA EDUKACJA

Szkolenia to obszar działania OPTIMY już od trzydziestu lat. Nasze zadania wykonujemy jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Opola pod numerem 18/2006/2 oraz instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.16/00026/2008. W rezultacie nasz zakres działania jest bardzo szeroki. Rozpoczęliśmy pracę jako szkoła języków obcych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku i aż do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004r., każdego roku uczyliśmy tysiące dorosłych i dzieci języka angielskiego. Z czasem rozszerzyliśmy swoją działalność statutową o doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych grup pracowników publicznych. Ponieważ pojawiło się duże zapotrzebowanie w przedsiębiorstwach, rozszerzyliśmy ofertę o kursy umiejętności ogólnych. W ramach realizowanych projektów unijnych organizowaliśmy na szeroką skalę wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE SZKOLENIOWEJ

SZKOLENIA STACJONARNE I W FORMIE ON-LINE

Aktualnie dysponujemy dużą ofertą szkoleń prowadzonych bądź w formie hybrydowej bądź wyłącznie on-line. Z pewnością e-learning, który w ostatnich latach zagościł na dobre w środowisku edukacyjnym, umożliwia skuteczne i wygodniejsze zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności. Nowoczesne narzędzia są szczególnie dogodne do kształcenia osób dorosłych. Ci słuchacze swoje szkolenia traktują zadaniowo, licząc na optymalizację relacji poświęconego czasu do uzyskanego efektu.

PROFESJONALNA KADRA PROWADZĄCA SZKOLENIA

Niezależnie od tego, czy wybierzesz kurs językowy czy szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, zawsze zapewnimy Ci kadrę o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Osoby z wiedzą, doświadczeniem, a ponadto dysponujące odpowiednimi kompetencjami osobistymi. Przede wszystkim nasz cel to nauczyć, przekazać wiedzę, podzielić się umiejętnościami, zarazić pasją. Wykorzystujemy do tego nowoczesne metody dydaktyczne, aktywizujące formy pracy i techniki oparte na ćwiczeniach symulacyjnych i grywalizacji.

Wybierz rodzaj oferty, jaka Cię interesuje:

aby powrócić do strony głównej – kliknij TUTAJ

OPTIMA s.c.