załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbnrszk.