załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych

załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych