załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznychns