kolor_pokl_optima_unia_efs

Instytucja Szkoleniowa OPTIMA w ostatniej perspektywie finansowej zrealizowała kilkanaście własnych projektów konkursowych w ramach POKL oraz była wykonawcą projektów konkursowych innych beneficjentów.

Po szczegóły zapraszamy do:

Archiwum POKL 2007-2013