SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Szkolenia dla nauczycieli realizujemy od roku 2010. W tym czasie objęliśmy wsparciem ponad 1500 nauczycieli i nauczycielek szkół różnego typu. Przeszkoliliśmy w ciągu ostatnich 10 lat ponad 1500 nauczycieli i nauczycielek. Bez wątpienia przyniosło nam to wiele doświadczeń i pozwoliło na udoskonalenie metod pracy. Z jednej strony stawiamy na kontakt osobisty, bezpośrednią pracę trenera z grupą, z drugiej strony wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia komunikacji cyfrowej. Wszystkie szkolenia organizowane przez nas w formie zdalnej mają charakter synchroniczny, to jest polegają na działaniach realizowanych w czasie rzeczywistym na platformie szkoleniowej. Oczywiście oferujemy również organizację warsztatów w siedzibie szkoły lub przedszkola. Nasi trenerzy dysponują nie tylko kwalifikacjami zawodowymi w swojej dziedzinie, ale również tak potrzebnym doświadczeniem. A przede wszystkim dobrani są pod kątem sprawności interpersonalnych, niezwykle istotnych w procesie kształcenia.

Wystawiamy zaświadczenia ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

NASZE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI


1

SZKOLENIOWE RADY
PEDAGOGICZNE

Wybierz szkolenie odpowiadające potrzebom Twojej placówki.

Szkoleniowe rady pedagogiczne organizujemy w formie stacjonarnej oraz – na życzenie klienta – zdalnej.

Nasi doświadczeni trenerzy wniosą nowe idee i motywację do pracy w Waszym zespole. Warsztatowa forma zajęć sprzyja integracji i pozwala twórczo rozwiązywać problemy.


2

SZKOLENIA STACJONARNE

Wybierz z oferty szkoleń otwartych
i zamkniętych.

Organizujemy szkolenia stacjonarne dla osób indywidualnych oraz zamknięte, w siedzibie zamawiającego – w przypadku zamówienia szkolenia dla co najmniej 8 osób.

Różnorodna tematyka i aktywizująca forma zajęć zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających Słuchaczy.


3

SZKOLENIA
ON-LINE

Wybierz z oferty szkoleń otwartych
i zamkniętych.

Dzięki technikom wspomagania kształcenia na odległość Słuchacze z dowolnej części kraju mogą skorzystać z naszej atrakcyjnej oferty szkoleniowej.

Wystarczy stabilny dostęp do Internetu, by zdobyć wartościowy zasób wiedzy
z obszaru pedagogiki czy nauczania przedmiotowego.

Ważnym aspektem jest fakt, iż realizujemy wiele różnych szkoleń. Odpowiadamy również na zindywidualizowane potrzeby naszych Klientów. Jest to możliwe, bowiem współpracujemy z dużym zespołem trenerów i specjalistów z różnych dziedzin. Aby jak najlepiej dostosować zakres szkolenia wypracowaliśmy kilku punktową procedurę zamówienia. Po pierwsze ustalamy z Zamawiającym temat szkolenia. Potem, po drugie, weryfikujemy, na ile grono pedagogiczne jest zaznajomione z daną dziedziną. Po trzecie – uzgadniamy opcjonalny zakres szkolenia. W niektórych sytuacjach można pominąć wstępną prezentację tematu, bowiem grono pracuje nad danym problemem już od jakiegoś czasu. W pewnych sytuacjach natomiast potrzebne jest wprowadzenie dodatkowych elementów, rozszerzenie zakresu lub ukierunkowanie na wybrane aspekty problemu. Jakkolwiek nie jest to standardem, ale oferujemy również superwizje służące wypracowaniu procedury zaradczej w szczególnie trudnych konfliktach.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
W OPTIMIE OD 2010 ROKU!

Jeśli szukasz profesjonalnego organizatora szkolenia dla nauczycieli lub szkoleniowej rady pedagogicznej

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ – KLIKNIJ TUTAJ
ABY POWRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ – KLIKNIJ TUTAJ