Szkoleniowe rady pedagogiczne – dobry sposób na stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli.

Organizujemy szkoleniowe rady pedagogiczne od wielu lat. Dzięki temu gwarantujemy wysoką jakość i efektywność zajęć. Pomagamy rozwiązywać problemy, wyjaśniamy nowe zjawiska, umożliwiamy również praktyczne ćwiczenia postępowania w trudnych sytuacjach. Zatrudniamy tylko doświadczoną kadrę, osoby o dużym zaangażowaniu, a także wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Wszystkie szkolenia można odbyć w formie stacjonarnej – w placówce, jak i w wersji on-line. Aby skorzystać ze szkolenia zdalnego wystarczy, że nauczyciele będą dysponować komputerem ze stabilnym łączem internetowym. Przede wszystkim należy odpowiednio zdiagnozować potrzeby i zainteresowania grona i wybrać szkolenie z naszej bogatej oferty.

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE?

 1. wybierz szkolenie z naszej oferty
 2. pobierz i wypełnij zgłoszenie, zgłoszenie musi zostać opatrzone pieczęcią placówki
 3. wyślij zgłoszenie i czekaj na otrzymanie potwierdzenia
 4. weź razem z innymi osobami z placówki udział w szkoleniu
 5. otrzymaj certyfikaty
 6. opłać otrzymaną fakturę VAT

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE – OFERTA PODSTAWOWA

SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE

 • Od doświadczenia do eksperymentu. Aby bezpiecznie i ciekawie nauczać przedmiotów przyrodniczych metodą badawczą. Jak rozwijać u uczniów umiejętność krytycznej analizy i wnioskowania.
 • Edukacja przyrodnicza w kształceniu wczesnoszkolnym. Codzienne składniki – wyjątkowe doświadczenia. Czy warto liczyć kropki na biedronce?
 • Czy uczniowie mogą polubić matematykę? Jak przełamać w konsekwencji umiejętnych działań pedagogicznych bariery strachu i niechęci na progu II etapu edukacyjnego?
 • Recykling, zrównoważony rozwój, ekologia – pomiędzy etyką a praktyką. Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Gry i zabawy kształtujące oczekiwane postawy.
 • Recykling, zrównoważony rozwój, ekologia – pomiędzy etyką a praktyką.
 • Kodowanie, programowanie, AI – jak wdrażać dzieci wczesnoszkolne i przedszkolne do nowych technologii
 • Emisja głosu – aby pracować długo i efektywnie.

WARSZTATY PEDAGOGICZNE

 • Szkoła porozumienia – rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie mediacji, wspieranie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji psychospołecznych; empatia bronią przeciwko przemocy.
 • Jak motywować uczniów do pracy i współpracy. Zachęty, wzmacnianie poczucia wartości, rywalizacja, nagradzanie.
 • Efektywny proces edukacyjny -rozpoznawanie stylów poznawczych uczniów (nauczanie przyjazne mózgowi)
 • Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed nauczycielami.
 • Aktywne formy lekcji wychowawczych – gry i zabawy przeciwko agresji.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami – mówimy, żeby nas słyszeli, słuchamy, żeby zrozumieć.
 • Twoja wewnętrzna siła – rozwój kontra wypalenie zawodowe. Równowaga, dystans, rozpoznawanie własnych potrzeb, pielęgnowanie przyjaźni i pasji.
 • Jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kompetencje miękkie, uniwersalne, transferowalne, twórcze myślenie, radzenie sobie ze stresem, asertywność.

WARSZTATY Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 • Między buntem a depresją nastolatków. Jak rozpoznać symptomy kryzysu u ucznia.
 • Specyficzne trudności w pisaniu
  i czytaniu – jak je rozpoznać i jakie strategie przyjąć w celu łagodzenia problemu.
 • Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym: czym są emocje, temperament, jak rozpoznawać i rozumieć powodowane nimi zachowania.
 • Autyzm – problem XXI wieku. Jak realizować efektywne nauczanie przedmiotowe z dzieckiem z ASD.
 • Praca z dzieckiem niedowidzącym w szkole ogólnodostępnej, praktyczne warsztaty.
 • Praca z dzieckiem niedosłyszącym w szkole ogólnodostępnej, praktyczne warsztaty.
 • Praca z uczniem z ADHD – ponieważ dziecko nadpobudliwe nie ma „czegoś za dużo”, ma za mało zdolności do wewnętrznej kontroli
 • Gry i zabawy logopedyczne w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Uczeń z doświadczeniem traumy. Jak zauważyć symptomy kryzysu i jak interweniować.

NOWOŚCI

 • Wychowanie do wartości. Prawda, piękno i dobro, aby przełożyć to na język codziennej pracy wychowawczej.
 • Komunikacja interpersonalna dla nauczycieli. Ponieważ nieporozumienia rodzą się z niezrozumienia.
 • Zebranie z rodzicami – na ringu czy przy okrągłym stole.
 • Kreatywne lekcje wychowawcze. Terapeutyczne i integrujące wykorzystanie dramy.
 • Porozumienie nauczycieli i rodziców wobec trudnych zachowań uczniów .
 • Edukacja włączająca. Dlaczego? Normy prawne i praktyczne rozwiązania.
 • Praca metodą projektu. Przykłady dobrych rozwiązań, aktywizujących uczniów o różnych potencjałach.
 • Agresja, złość, lęk. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży – jak powstają i jak rozwijają się emocje.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji przedszkolnej
 • Emisja głosu i kultura żywego słowa

Aby porozmawiać o potrzebach edukacyjnych Twojej placówki, skontaktuj się z nami:  Rormularz wykorzystuje Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są twoje dane.

  INDYWIDUALNA OFERTA DLA PLACÓWKI

  Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty innych szkoleń, skontaktuj się z nami. Dzięki temu, że przeszkoliliśmy tysiące nauczycieli, wiemy, że potrzeby placówek bardzo się różnią. O ile w szkole lub przedszkolu zdarzyły się sytuacje kryzysowe, potrzebne będzie wstępne rozeznanie lub superwizja. Również takie zadania możemy zrealizować szybko i dyskretnie. W konsekwencji zaistnienia konfliktu w szkole, może być niezbędna mediacja na zebraniu z rodzicami. Przede wszystkim udział doświadczonego terapeuty pomoże stronom ochłonąć, spojrzeć na trudną sytuację z dystansu i wspólnie szukać rozwiązania. Jeśli w placówce są jakieś problemy, chętnie pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

  Ponadto organizujemy szkolenia wyjazdowe, połączone z działaniami integrującymi zespół.

  RABATY

  Oczywiście, przedszkola i szkoły, które stale współpracują z nami, mogą liczyć na korzystniejsze warunki cenowe. W konsekwencji mają zapewnioną usługę na najwyższym poziomie w rozsądnym koszcie. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z oferty rabatowej, skontaktuj się z nami!

  INNE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

  Skorzystaj z innych naszych szkoleń – warsztatów i kursów rozwijających umiejętności nauczycieli. Aby zapoznać się z ich ofertą, kliknij TUTAJ.

  Aby powrócić do strony głównej – kliknij TUTAJ