Terapia ręki – odpowiednia diagnoza
i działania terapeutyczne kluczem
do prawidłowego funkcjonowania

dzieci i młodzieży

Adresaci szkolenia TERAPIA RĘKI: Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego, logopedzi, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, terapeuci zajęciowi, i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym.
Cele szkolenia TERAPIA RĘKI: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy sprawności motorycznej dziecka, planowania i prowadzenia terapii ręki
i zaburzeń motoryki małej oraz wykonywania masażu rąk.
  Czas trwania: 18h

PROGRAM SZKOLENIA TERAPIA RĘKI

1. Teoretyczne podstawy Terapii ręki, cele i założenia, podstawy anatomii. 

2. Dojrzewanie psychomotoryczne dziecka w poszczególnych latach z uwzględnieniem skoków rozwojowych, rozwoju ruchów precyzyjnych dłoni i ręki. 

3. Planowanie pracy w obszarze Terapii ręki. Etapy pracy. Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę z zachowaniem etapów: ćwiczenia usprawniające całą rękę, usprawniające dłoń i palce, graficzne (bez liniatury), przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach.

4. Wstępna diagnoza podczas zajęć grupowych. Planowanie i przeprowadzanie zajęć grupowych z zakresu Terapii ręki.

5. Prowadzenia diagnozy w obszarze Terapii ręki. Narzędzia diagnostyczne. Wnioski z diagnozy. 

6. Pomoce dydaktyczno-terapeutyczne wykorzystywane w Terapii ręki.

7. Tworzenie konspektu zajęć jednostkowych oraz indywidualnego programu terapeutycznego z zakresu Terapii ręki. 

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE TERAPIA RĘKI:

Beata Borecka-Sierpina – pedagog szkolna, logopeda, terapeuta pedagogiczna, pedagog specjalna, ekspert w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wieloletni nauczyciel akademicki i trener doskonalenia zawodowego nauczycieli. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

DOSTĘPNE TERMINY i CENY

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 4200,00 do 8 osób, 5600,00 do 12 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 980zł/osoba.    Rormularz wykorzystuje Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są twoje dane.