Trudne czytanie i pisanie

Nauka czytania i pisania to trudna praca oparta o wiele procesów myślowych i wymagająca koordynacji kilku sprawności. Niektóre dzieci radzą sobie z zadaniem czytania całkiem dobrze już w przedszkolu, inne potrzebują dwóch lat nauki szkolnej, aby nabyć tę umiejętność. Pisanie wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej przyswajane jest jako kolejna funkcja i jeśli wystąpią jakieś problemy, to najczęściej zarówno rodzice jak i nauczyciele spisują je na karb nieuwagi bądź niewystarczającej ilości czasu poświęconego na naukę. Tymczasem u niektórych dzieci  problemy tkwią głębiej. Dysfunkcje związane z dysleksją i dysortografią wymagają wsparcia od najwcześniejszych lat. Brak pomocy skutkuje nawarstwianiem się problemów i kumulacją trudności szkolnych, początkowo występujących wyłącznie na lekcjach języka polskiego,  a potem obejmujących kolejne przedmioty. Zajęcia prowadzone są dla uczestników z kilku grup wiekowych, bowiem terapia musi być dostosowana do możliwości percepcyjnych dziecka.