Warsztaty technik uczenia się

Zakres wiedzy, jaką powinien poznać statystyczny uczeń, stale się powiększa. Aby sprostać temu wyzwaniu trzeba rozwijać umiejętność zapamiętywania i porządkowania zapamiętanych danych. Mnemotechniki są od lat znanym sposobem na poprawienie wyników uczenia się. Do lepszego zapamiętywania niezbędne jest rozwinięcie umiejętności koncentracji uwagi, kojarzenia oraz wyobraźnia. Warsztaty „Super pamięć” są organizowane dla dzieci z różnych grup wiekowych, z wykorzystaniem narzędzi odpowiednich do ich etapu rozwojowego. Warsztaty te mogą być rozszerzone o moduł związany z meta poznaniem, rozpoznawaniem rodzaju inteligencji (wg Gardnera) i szukaniem preferencyjnego kanału uczenia się.