WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECKA – SZKOLENIE

Rozporządzenie dotyczące wczesnego wspomagania w praktyce.
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Organizacja zajęć.
Propozycja prowadzenia dokumentacji (opinia, kontrakt, diagnoza, program indywidualny, arkusz obserwacji, analiza postępów).
Charakterystyka dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Rola rodzica we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
Przedszkole/żłobek partnerem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Proces terapii ogólnorozwojowej w postepowaniu terapeutycznym.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECKA:

Agnieszka Zarek – oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie.  Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu i koordynator Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tej placówce. Lider wczesnego wspomagania rozwoju dziecka województwa opolskiego. Pracownik Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu Audika w Opolu, gdzie zajmuje się diagnozą i rehabilitacją osób z wadą słuchu.

DOSTĘPNE TERMINY i CENY

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 4200,00 do 8 osób, 5600,00 do 12 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 880zł/osoba.

Powrót na stronę główną: www.optima.opole.pl