ZABAWY LOGORYTMICZNE

Adresaci: logopedzi oraz nauczyciele żłobków, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane tematem
Cele: przedstawienie zestawu wesołych zabaw i ćwiczeń, których celem jest kształtowanie umiejętności językowo-słuchowo-ruchowych dzieci:
– poznanie szeregu ćwiczeń muzyczno-ruchowych, oddziaływujących na płaszczyznę wzrokową, słuchową, słuchowo-ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci które komunikują się jeszcze werbalnie z różnych powodów.
– przypomnienie prawidłowego rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym,
– umiejętność doboru ćwiczeń i zabaw logopedycznych do wieku rozwojowego dziecka.
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Forma: na żywo w placówce

Zakres tematyczny:

Część teoretyczna:
1. Rozwój mózgu i narządów mowy w okresie prenatalnym.
2. Rozwój mowy i języka dziecka w okresie posnatalnym ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedszkolnego.
Część praktyczna:
1. Zestaw zabaw i ćwiczeń logorytmicznych:
– ćwiczenia usprawniające motorykę,
– ćwiczenia słuchowo-ruchowe,
– ćwiczenia kształtujące szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i
słowne,
– ćwiczenia słowno-ruchowe.
2. Masażyki i zabawy paluszkowe pobudzające do mówienia.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

 PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Beata Borecka-Sierpina – pedagog szkolna, logopeda, terapeuta pedagogiczna, pedagog specjalna, ekspert w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wieloletni nauczyciel akademicki i trener doskonalenia zawodowego nauczycieli. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

DOSTĘPNE TERMINY i CENY

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 1450,00 do 12 osób, 1650,00 do 20 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 360zł/osoba.