Zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza i terapia (6h)

Słyszenie – terminologia i klasyfikacja.
Diagnoza medyczna APD.
Diagnoza behawioralna APD.
Rodzaje zaburzeń słuchu – klasyfikacja BIAP, możliwości postępowania medycznego.
Specyfika zaburzeń słuchu.
Geneza zaburzeń słuchu.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego – postępowanie terapeutyczne.
Proces terapii ogólnorozwojowej w postepowaniu terapeutycznym zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Wykorzystanie systemu FM jako wspomagania słyszenia.
Ćwiczenia rozwijające słyszenie w codziennym funkcjonowaniu grupy przedszkolnej/szkolnej.
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE : Zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza i terapia

oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie.  Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu i koordynator Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tej placówce. Lider wczesnego wspomagania rozwoju dziecka województwa opolskiego. Pracownik Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu Audika w Opolu, gdzie zajmuje się diagnozą i rehabilitacją osób z wadą słuchu.

DOSTĘPNE TERMINY i CENY

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 2400,00 do 8 osób, 2800,00 do 12 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł

SZKOLENIE OTWARTE – 27.05.2024, godz. 15.00; Opole, ul. Reymonta 45. Cena 450zł/osoba.

Powrót na stronę główną: www.optima.opole.pl

Zapraszamy też na stronę : Instytut Studiów Podyplomowych    Rormularz wykorzystuje Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są twoje dane.